Resident Diversity Engagement Survey

Print
Press Enter to show all options, press Tab go to next option

In 2016, the Village Board made developing a diverse community outreach strategy a top priority. In order to do so, we are asking you, our residents, for your thoughts. Thank you for offering to take the time to help us better understand the needs of our community and how we can further strengthen inclusiveness in Mount Prospect.

 Link to Survey in English

En 2016, la junta del pueblo priorizó el desarrollo de una estrategia de relaciones con la variada comunidad. Para poder lograrlo, les pedimos a ustedes, nuestros residentes, que nos den sus opiniones. Gracias por to-marse el tiempo para ayudarnos a entender mejor las necesidades de nuestra comunidad y la manera en que podemos fortalecer más la inclusión en Mount Prospect.

Enlace a una encuesta en PDF que se puede completar en línea y enviar por correo electrónico directamente al Departamento de Servicios Humanos.Enlace a una encuesta en PDF que se puede completar en línea y enviar por correo electrónico directamente al Departamento de Servicios Humanos.

W 2016 roku zarząd Village przyjął za główny cel opracowanie strategii informacyjnej dotyczącej zróżnicowanej społeczności. W tym celu prosimy Państwa, naszych mieszkańców, o przekazanie swoich opinii. Dziękujemy za poświęcenie czasu, aby pomóc nam lepiej zrozumieć potrzeby naszej społeczności oraz sposób dalszej integracji w Mount Prospect.

 Link do ankiety PDF, którą można wypełnić online i przesłać pocztą elektroniczną bezpośrednio do działu usług dla ludzi.

2016 년에 마을 이사회는 다양한 지역 사회 지원 전략을 최우선 과제로 삼았습니다. 이를 위해, 거주자 여러분인 여러분의 생각을 여쭙고자 합니다. 지역 사회가 필요로하는 것을 이해하고 마운트 프로스펙트의 포용력을 강화하는 방법을 알려주시기 위해 시간을 내주셔서 감사합니다.

온라인으로 작성하여 인적 자원부에 직접 이메일로 보낼 수있는 PDF 설문 조사 링크.온라인으로 작성하여 인적 자원부에 직접 이메일로 보낼 수있는 PDF 설문 조사 링크.